Защо да изберете нас?

Ликвидаторът ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването фирма специализирана в предоставянето на услугите дезинсекция, дератизация и дезинфекция (ДДД). Всички услуги, които предлага фирмата се извършват по условията и реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите. От услугите на Ликвидаторът ЕООД може да се възползвате само след предварително записан час. Час може да запишете по телефона или в интернет на страницата на фирмата.

Всички цени на услуги предоставяни от Ликвидаторът ЕООД са крайни, с включени данъци, материали, труд и транспорт за гр. София, освен когато в конкретна оферта е посочено друго.

За всички услуги Ликвидаторът ЕООД предлага стандартна гаранция от 30 дни, която започва да тече от датата на обработката записана в протокола за извършена ДДД обработка съгласно изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите (Протокол), освен в случаите, когато в офертата за конкретна услуга не е посочено друго. Гаранционният срок се определя в календарни дни на база един месец равен на 30 дни. Ликвидаторът ЕООД има право да откаже гаранционна обработка, когато не са спазени предписанията в Протокола, не е обработен целия обект и/или препаратите и технологията на обработка не позволяват третиране, когато това застрашава здравето на хората и животните. Ликвидаторът ЕООД не носи никаква отговорност за щети нанесени от вредители в или на обект на обработка.

За целите на тези общи условия обект е всяка сграда, част от сграда, двор или друга площ с изрично посочен адрес и площ в квадратни метри. е регистрирана в Министерство на здравеопазването фирма специализирана в предоставянето на услугите дезинсекция, дератизация и дезинфекция (ДДД). Всички услуги, които предлага фирмата се извършват по условията и реда на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите. От услугите на Ликвидаторът ЕООД може да се възползвате само след предварително записан час. Час може да запишете по телефона или в интернет на страницата на фирмата.

Всички цени на услуги предоставяни от Ликвидаторът ЕООД са крайни, с включени данъци, материали, труд и транспорт за гр. София, освен когато в конкретна оферта е посочено друго.

За всички услуги Ликвидаторът ЕООД предлага стандартна гаранция от 30 дни, която започва да тече от датата на обработката записана в протокола за извършена ДДД обработка съгласно изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите (Протокол), освен в случаите, когато в офертата за конкретна услуга не е посочено друго. Гаранционният срок се определя в календарни дни на база един месец равен на 30 дни. Ликвидаторът ЕООД има право да откаже гаранционна обработка, когато не са спазени предписанията в Протокола, не е обработен целия обект и/или препаратите и технологията на обработка не позволяват третиране, когато това застрашава здравето на хората и животните. Ликвидаторът ЕООД не носи никаква отговорност за щети нанесени от вредители в или на обект на обработка.

За целите на тези общи условия обект е всяка сграда, част от сграда, двор или друга площ с изрично посочен адрес и площ в квадратни метри.


 


 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЛИКВИДАТОРЪТ