ПРЕДЛАГАМЕ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЗИНФЕКЦИЯ(УНИЩОЖАВАНЕ НА МИКРООРГАНИЗМИ ВЪВ ВЪНШНА СРЕДА), ДЕЗИНСЕКЦИЯ (ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ ХЛЕБАРКИ, ДЪРВЕНИЦИ, КЪРЛЕЖИ, МУХИ, ОСИ, СТЪРШЕЛИ, МРАВКИ, КОМАРИ, БЪЛХИ, ПАЯЦИ, ДЪРВОЯДИ,МОЛЦИ, ТЮТЮНЕВ БРЪМБАР, ТЮТЮНЕВ И БРАШНЕН МОЛЕЦ, ВРЕДИТЕЛИ ПО АГРАРНИ КУЛТУРИ), ДЕРАТИЗАЦИЯ (БОРБА С МИШКИ, ПЛЪХОВЕ, СЪСЕЛИ, КЪРТИЦИ, СЛЯПО КУЧЕ И ДРУГИ ВРЕДНИ ГРИЗАЧИ), СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА Наредба №1 от 05.01. 2018г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТо.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

На пазара има много фирма за борба с хлебарки, плъхове, мишки и други вредители и потребителите често не могат да преценят как да изберат най-подходящата? Какво всъщност означава подходяща фирма за дезинфекция, дезинсекция и дератизация?

Ако става въпрос за обработка на жилището ви, вие се интересувате от две неща – ДДД фирмата да си свърши ефективно работата, т. е. да ви отърве от вредителите и да не използва отрови, които могат да навредят на здравето ви.

За да имате гаранция, че ще отговаря на тези две условия, най-добре е да потърсите ДДД фирма, регистрирана от МЗ и с издаден лиценз.

Когато се нуждаете от обработка на заведения за хранене, учебно заведение или офис сграда, вие имате нужда от:

  • ефективност;
  • гаранция, че се използват препарати, които не са вредни за здравето ви;
  • договор за ежемесечна обработка на помещенията;
  • протокол след всяка обработка, който служител на РИОКОЗ може да ви поиска по всяко време. В самия протокол е описано точно какви услуги са извършени – дезинфекция, дезинсекция, дератизация или и трите; какви препарати са използвани; какъв метод на обработка е приложен и кой служител на ДДД фирмата е извършил процедурата.

Както разбирате, нелицензираната фирма за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, няма да ви е много полезна в случая. Дори да допуснем, че нейните служители ще си свършат работата коректно, ефективно, използвайки препарати за унищожаване на инсекти и гризачи, които не са вредни за човека, те не могат да ви издадат нужните документи.

Всички ДДД фирми обикновено предлагат на фирмите месечни абонаменти, безплатен оглед на мястото и изготвяне на план за действие срещу вредителите. Така вашата фирма ще си спести част от разходите. Направете проучване на цените и начина на работа на различни ДДД фирми преди да изберете тази, с която ще работите и в никакъв случай не взимайте решение само заради цените, които ви се предлагат. Преди да подпишете договор, непременно проверете дали тази ДДД фирма е лицензирана от МЗ и отговаря на всички изисквания на РИОКОЗ. Само в този случай тя ще може да отговори и на изискванията, които РИОКОЗ има към вашия бизнес.

                    ДДД УСЛУГИ

Дератизация

 

Какво е професионална дератизация?Дератизация е комбинация от методи и средства за унищожаване на вредни гризачи, които са носители на заразни заболявания, вредители по хранителни запаси на човека и растения. Това е процес, който всеки извършва при нападение от гризачи, с различни средства.
Професионалната дратизация е организиран ДДД метод за целево унищожаване на вредни гризачи, мишки и плъхове, базиран на години опит и мобилизирани научни изследвания. Този метод създава непрекъснато тествани, адаптиращи се към промените на вредителите и резистентността им професионални препарати, с цел ефикасно унищожаване на гризачите.
ДДД услугите по дератизация, от лицензирана фирма на Унищожители, се извършват с високо качествени професионална техника и специалицирани за унищожаване на гризачи модерни препарати, водещи в областта. След третиране на гризачи с дератизация, се издавапротокол за извършена ДДД обработка и фактура за дератизационната услуга.
Протоколът за извършена обработка по дератизация, е по изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/и Агенция по Храните /ДВСК/, съгласно Наредба №3 на МЗ - Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ - бр.12) и е приложим за всички обекти и заведения, подлежащи на задължителни месечни обработки по дератизация.

Кои места и обекти подлежат на дератизация?Дератизация или унищожаване на вредни гризачи, може да бъде извършена във всяка сграда, терен или помещение за обществено ползване, в офиса, фирмата, завода, магазина, склада, хотела, зелените площи, къщата или в дома.

  • Дератизация за хранителни обекти, складове, заводи, заведения и магазини
    Дератизация в помещения от хранително-вкусовата промишленост, с високи изисквания за контрол. Унищожаване на гризачи в хранителни заведения, ресторанти, кухни, пицарии, сладкарници, закусвални, дискотеки, нощни клубове, механи, дискотеки, столове, барове, капанчета, гостилници и заведения за бързо хранене. Дератизация с мащабни обработки по унищожаване на гризачи в хранителни складове, заводи, комбинати, ферми, хлебозаводи, месокомбинати, мандри, животновъдски ферми, млекозаводи, мелници, зърнобази, хамбари, складове за зърно, продукти и фураж, силози и хранителни магазини.

Дератизацията може да бъде комбинирана като метод, с друга ДДД услуга (дезинсекция,дезинфекция или дезакаризация), според потребността и желанието на клиента.

Кои вредни гризачи подлежат на професионална дератизация?Дератизация или професионално унищожаване на вредни гризачи, може да третира всички вредители, нанасящи поражения на хранителни запаси, продукти, стоки, разпространяващи болести и зарази по хората. ДДД фирмата ни извършва унищожаване на домашни мишки, полски мишки (полевки), горски мишки; черни плъхове (покривни), сиви плъхове (канални), борба с катерички, съсели; борба с хищници, подземни вредители: сляпо куче, къртици и др.


                                                          Дезинсекция

 

Фумигация

„Фумигация“ означава „обгазяване“. Прилага се за дезинсекция на растителна продукция, преди вкарването ѝ в складовете. Вместо дим се използват газообразнихимикали, които са смъртоносни за насекомите и безвредни за животните и човека. Фумигацията не е подходящ метод за дезинсекция на помещения, защото газообразните отрови нямат остатъчно действие.

Пулверизация

„Пулверизация“ означава „разпръскване“ на течности или на прахообразни вещества. Това е най-широко използваният метод за дезинсекция днес. Модерните инсектицидни спрейове, които се продават в аптеките, разпръскват смес от капки и твърди частици. Капките бързо се изпаряват и веднага унищожават насекомите, а твърдите частици залепват по напръсканите повърхности и сублимират в продължение на няколко дни, подобно на нафталина.

Репеленти

Репелентите отделят силно дразнеща насекомите миризма. Използват се под няколко форми:

  • крем или дезодорант – полски работници, туристи, военни и др.
  • тебешир(инсектишир) – използва се в бита; около шкафовете с храна се очертават 2 – 3 см. ивици, коитомравките,хлебаркитеи др. не преминават.

 

Дим

Примитивен метод за дезинсекция, познат от дълбока древност. Когато в открит пламък се прибавят изсушени листа от определени растения, изсушен тор и др., продуктите от горенето силно дразнят дихателната система на насекомите и те веднага напускат помещението. 

 

          Дезинфекция – видове, методи и контрол

Съвременната антисептика се явява кмплекс от профилактични и лечебни мероприятия насочени към унищожаване или подтисканеразвитието на различни видове МК върху различни обекти от външната среда, кожа и лигавица. Средствата използвани в антисептиката се нар. Антисептици за най добре се смятата тези, които действатв малки концентраии без да нарушават биологичната активност на тъкан. Антисептичните средства се делят на химични, като те служат преди всичко за борбас МК намиращи се върху повърхноста на тялото могат да бъдат органични и неорганични; биологични - различните видове антибиотици и детокисиращи серуми.
Подложени на въздействието на антисептиците материалите се дезинфекцират, а самият метод се нарича дезинфекция.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ - това е процес при който се редуцира броят на патогенните МК върху различни обекти на външната среда,кожа и лигавица до безопасно за здравето ниво. Дезинфекцията не гарантира унищожаването на бактериалните спори.
Ефективноста на дезинфекцията зависи от:
- продължителноста на приложението
- температурата
- концентрацията на дезинфектанта
- вида и количеството на микробите и спорите
- наличието на протектиращи материали.
В зависимиост от целите и задачите дезинфеклцията се раделя на:
- профилактична (предпазна) - тя се провежда там където наличието на патогенни МК е крайно не желателни или съществува опастност от появата на огнище зараза, извършва се през определени интервали като част от противоепидимичен режим.
- огнищна дезинфекция - извършва се в огнището на заразата, цели унищожаването на патогенни МК във външната среда заобикаляща извора на заразата отделя прочинителите и контаминира(обезразява) обкръжаващата го обсановка.
- екуща дезинфекция - извършва се през времетраенето на болеста има за цел да унищожи заразното начало непосредствено след отделянето му от болния- екскрети секрети.
- заключителна(крайна) - извършва се след изписване на болния, преместването му или неговата смърт, в огнището на заразата.

Методи на дезинфекция - методите които се използват за обезразщяване се основават на биологични, механични, физични и химични въздействи върху МК.
1. механичен метод - в основата си се прилага най често като измиване, изпиране, подготовка на инструментариума, той е в основата на всяко обезразяван както с профилактична цел така и за огнищна дезинфекция. Почистването може да бъде сухо и мокро като всяка дезинфекция трябва да започне с ръчно отстраняване на замърсителите с големи размери. Това са ниско ефективни методи на дезинфекция.
- Мокро почистване - осъществява се с течаща вода или с мокра кърпа. Ефективноста му се повишава, когато прибавим и миещи препарати.
2. физичен метод - той е екологично чист безвреден за болният и персонала и се предпочита като по надежден и сигорен метод. Използват се различни физини агенти като слънчево лечение, ултравиолетови лъчи, ултра звук, ионизиращо лечение. В мед. практика най голямо значение има топлината под формата на изгаряне, обкаряне използва се в обгаряне н аинструменти в поливи условия, използване на дезинфекциозни камери с суха и влажна топлина.
- Влажна топлина - изваряване трябава да знаем че водата трябва да е завряла почти не се използва; Гореща вода (80- 93'С )- прилага се в миално дезинфекциозни машини за хирургични инструменти, шлангове за дихателна апаратура, болнино белйо или облекло , прибори за хранен и т.н. В тези мшини се комбинира процесите на почистванр, дезинфекция с гореща вода и изсушаване. Третираните обекти излизат готови за употреба или подготени за стерилизация.
- Суха топлина - използва се за стерилизация на медицински инструменти или лаболатурни изследване. Стандартната процедура е загряване до 160' - 180' С
- Ултравиолеови лъчи - инактивират МК във въздуха или повърхноста. Бактерицидни лампи, които се използват за редуциране на броят на МК в болничните стаи, операционните и реанимационните помещения, използват се за дезинфекция на вода.
- гама лъчи (йонизираща радиация) - те са с много ниска дължина изцяло проникват в обличеното тяло, отедлят с въ високи дози при разпадането на радиоактивни в-ва. Те немогат да разрушат на неудошевените предмети. Използват се за стерилизаци на мед. материали за еднократна употреба.
3. Химичен метод - намира най голямо приложение за дезинфекция и се основава на токсичното дейсти на различни химични съединеия върху микробната клетка. Химичните дезинфектанти трябва да отговарят на определени ...- да са добре разтворими във вода
и да оказват своето въздействие в кратки срокове- да не са отровни или да са с минимален токсичен ефект- да нямат алергозиращо действие- да нямат миризма и да н увреждат дезинфектираните инструменти- да са евтини и удобни за транспортиране Химическите антимикробни методи влючват действието на химични агенти които могат да анхибират временно или трайно микрбният разтеж. Ефективноста зависи 1 СТР.
Химикалите които могат да се приложат безопасн върху човешките тъкани се определят като антисептици. Те редуцират броят на МК върху кожната повърхност, но не проникват в порите и космените фоликули. Премахването на микроби останали в кожата се изпиват с анти септичен сапун и четка. Най - често прилаганите дезинфектанти в практикаа се групират както следва:
- халоген съдържащи препарати
* хлорсъдържащи - те притежават широк спекрър на действие: бактерицидно, фун гицидно, вирусицидно, туберкулоцидно, спороцидно. Действа бързо но дразната кожата и лигавиците, имат силна миризма, не стабилни са при съхранение, имат корозидно действие и избелващи свойства. Прилагат се предимно за белйо, повърхности, екстрети и секрети, дезинфекция на питейна вода и канални води. Представители хлорамин, хипохлорир, презин и хлорна вар
* йодосъдържащи (йодофори) - имар широк спектър на действие включително изразена активност спрямо анаеробните МК и спори. Дезинфекциращото има действие по голям о спиртният разтвор на йода. Предстваите ли йода септ, бетадин, йодопирон,йодолан и др. Най често се използват за обезразяване наръце, кожата на оперативното поел, и при лечение на рани.
* Йод - употребява се под формата на 5% - ов спиртен разтвор Има дразнещо действие може да предизвика алергии. Спиртният разтвор трябва да бъде прясно приготвен защото бързо се изпарява и става по концентриран и може да се изгорим.
* Йод- бензин представлява 1гр. йод на кристали разтворен в 1000гр. Чист медицински бензин. Използва се за обработна на кожа в оперативното поле, за обработка на рани като по този начин кожата се обезмаслява и става възможно проникването на йода в дълбочина.
алкохоли - свойства - бактерицидни, фунгицидни, вирусицидни, туберкулоцидни Лесно се изпаряват, разтварят мазнините и имат почистващо действие. Нй добро действие има 70% алкохол, защото при по гялама КОНЦЕНТРАЦИЯ СПИРТА предизвиква коаголация на белтъка и неможе да проникне в дълбочина. Сприрт под 40% и над 95% нямат добър дезинфекционен ефект, прилагат се като кожни антисептици.
- ПАВ ()произлиза от латинското деергере - почистване. Това са сложни синтетични вещества със висока повърхностна активост, широко използвани в практиката, тъй като действат в млаки концентрации, неповреждат тъканите и имат бактерицидно действие. Приложение- за дезинфекция на инструменти чрез накисване, хгиенно измиване на ръце(хлорхексигин), за кожа и лигавици, включително устна и генитална
- окислители - широк спектър, действа в ниски концентрации при кратки експозии(времето на обработката), действието има се дължи на отделянето на кислород при съприкосновене с биологични тъкани, отделеният кислород има силно антисептично действие. Предтсваители : кислородна вода, 3% и 6% разтвор на водороден прекис, калиев перманганат (много бледов лилав р-р прилага се пр ... инфекции както и при уритрални и инфекции на кожата ) Възпламеливи и неустойчеви на студено, прилагат се веднага при изговане на разтвора.
- бигуаниди - притежаат добър бактерициден ефект срещу грам+ и грам- МК. Неунищожава спори. Те са едни от най добрите кожни антисепициди имат добро остатъчно действие до около6 часа след приложението им. Представители хибитам, хибискръб, идоскрб. Служат за промивка на рани, пикучен меур и влагалище.- водни разтвори. А апиртните разтвори служат за измиване на ръце, медицински инструментарим, термолабилни материали и повърхности
- Комбинирани съчетават няколко активни субстанци алдхиди, алкохоли, окислители, бигуаниди и др. Това обуславя тяхното широко спектърно действие, прилагат е при ниски концентрации и кратки експозиции. Подходящи са за обезразяване на всички обекти с епидемологично значени.Съхранение при температура 10 - 15'С
- биологичен метод - има важно приложение като профилактично дезинфекциозен метод. Използват се специални бактерии, които разграждат органичните вещества и ги превръщат във въглероден диоксид. Използа се за обезразяване на водата.

THE LIQUIDATOR LTD

www.likvidatorat.com

town. Kostinbrod 2230

str. Lomsko shose 35

tel: 0886 64 85 85

email: S.GEORGIEV@LIKVIDATORAT.COM

ЛИКВИДАТОРЪТ ЕООД

www.likvidatorat.com

гр. Костинброд 2230

ул. Ломско шосе 35

тел: 0886 64 85 85

email: S.GEORGIEV@LIKVIDATORAT.COM